Vi tilbyder

Se hvad vi kan tilbyde 

Vi tilbyder

Se hvad vi kan tilbyde

Vi tilbyder

Se hvad vi kan tilbyde

Målgruppen

Voksne i​ alderen 18 - 85 år

Målgruppen er voksne i alderen 18 – 85 år, der er i stand til at bo selv under forudsætning af, at den rette støtte er let tilgængelig. Beboerne kan have en problematik på baggrund af ASF, anden udviklingsforstyrrelse eller psykisk sygdom.

Tilbuddet er uden døgndækning men med mulighed for tilkald af personale i nattetimerne. Målet er at skabe et bosted med lige præcis den grad af tryghed, ro og struktur som den enkelte har brug for, for at kunne trives og udvikle sig. Dalsgaard er godkendt af Social Tilsyn Nord og tilbyder både midlertidigt og længerevarende ophold.

aktiviteter

​Dalsgaard er omgivet af smuk natur

​Dalsgaard er omgivet af smuk natur. Fra den store park omkring hovedbygningen går turen direkte gennem skoven ned til fjorden. Her er der eng og bådebro hvorfra der kan fiskes.

Tre gange om ugen er der tilbud om idræt i Mariagerfjord idrætsforening for psykisk sårbare. Her spilles bl.a. badminton, fodbold, volleyball og hockey. Desuden svømning og fitness.

Musikinteresserede kan deltage i musik og sang sammen med husorkestret. Vi spiller på trommer, olietønder, guitar, bas og rytmeting. Vi arbejder frivilligt i Hadsund biograf, deltager i stævner, tager på festival og meget mere.

metoder

TEACCH

Det vigtigste for mennesker med psykisk sårbarhed er at blive forstået. Metoden for det pædagogiske arbejde på Dalsgaard er derfor viden om udviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser, Neuropædagogik og TEACCH.

TEACCH handler grundlæggende om at anerkende personens måde at være på med respekt for vedkommendes interesser og særpræg. Det handler ikke om at normalisere personen, men om at støtte den enkelte i forhold til dennes ressourcer og udviklingsmuligheder. Vi tager blandt andet udgangspunkt i følgende principper fra TEACCH: Være nysgerrig og anerkendende, visualisering, tydelighed og struktur, overskuelighed, regelmæssighed og forudsigelighed.

På Dalsgaard bruger vi strukturen udviklende i hverdagen og det handler i høj grad om at skabe forudsigelighed og overblik. Forudsigelighed giver personen med psykisk sårbarhed følelsen af at have kontrol over sit liv og reducerer stressniveauet. At miljøet er overskueligt og ensartet gør, at beboeren ikke skal bruge energi på dagligt at orientere sig. Faste rutiner og klare aftaler skaber tryghed og overskud til udvikling.

metoder

Neuropædagogik

Neuropædagogik er en forståelsesramme, hvor viden om hjernens funktioner bliver omsat til pædagogisk praksis.

På baggrund af viden om beboerens færdigheder og funktionsnedsættelser, tilrettelægger vi hverdagen, så den enkelte får optimale betingelser for at bruge sine stærke sider og kompensere for funktionsnedsættelser.

metoder

Sundhedsfaglig indsats

​Udviklingsforstyrrelser optræder ofte sammen med en eller flere psykiske og/eller fysiske sygdomme. De hyppigste tilstødende tilstande er: ADHD, Tourette, OCD, Angst, Epilepsi, Mental retardering og adfærdsforstyrrelser.

Derudover kan der optræde akutte tilstande, såsom psykoser i forbindelse med belastning, depression, spise- og søvnforstyrrelser.

Der findes ingen medicinsk behandling for ASF. Men den rigtige behandling for ledsagende psykiske eller fysiske lidelser kan gøre en stor forskel.

Derfor har vi på Dalsgaard ansat sundhedspersonale som støtter beboerne i at få foretaget regelmæssige helbredsundersøgelser og i at modtage behandling. Vores social og sundhedsassistent har flere års erfaring fra socialpsykiatrien og kan hjælpe med at observere og beskrive symptomer på ledsagende tilstande.

aktivitetshuset, dalsgaard

Aktivitets- og samværdstilbud

Vi tilbyder aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 – tilegnet og målrettet bostedets egen beboere.

Aktivitetstilbuddet har til formål at øge livskvaliteten og give den enkelte indhold i dagligdagen. Der kan være tale om aktiviteter som har en karakter af beskæftigelse, hobby eller som bare er lystbetonede.

Aktivitetshuset kan også have en vigtig funktion som fristed, hvor der er ro og tid til fordybelse og personlig udvikling.

Vores psykomotoriskterapeut tilbyder NADA, afspænding og mindfulness.

grafik2  Kontaktinfo

map Hobrovej 35, 

9560 Hadsund

CVR: 37680001​

grafik2  følg os